Domácí stránka > Aktuality > Aktualita číslo 3

Registrace NVTO

Historický okamžik


NVTO (Naučně vzdělávací turistický oddíl Svojkovice-Brod) vstoupil v život. Dne 24.10.2011 byla žádost společně se stanovami předána České poště k doručení Ministerstvu vnitra České republiky.

Podací lístek

Dne 28.11.2011 byla do sídla NVTO doručena kladná odpověď Ministerstva vnitra České republiky.

Naše poděkování patří paní Mgr. Pavle Vlasaté, která naši záležitost vyřizovala.

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

27. října 2021

03:19:16

Klubovna Veleorgánu

Kdo nevěří, ať tam běží.

Místo pro slavnostní shromáždění

Místo pro slavnostní shromáždění

Místo pro mariáš, pivko a cigárko

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)