Domácí stránka > Veležupa > Matrika členů

Matrika členů NVTO

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

11. srpna 2022

07:49:08

Klubovna Veleorgánu

Kdo nevěří, ať tam běží.

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)