Domácí stránka > Veležupa > Aktuality > Aktualita číslo 1

Prohlášení přípravného výboru

k založení NVTO Svojkovice - Brod

U vědomí současného nepříznivého stavu interpersonálních vztahů ve společnosti, nezájmu o trvalé hodnoty uchovávané generacemi našich předků a celkového nezdravého ovzduší rozhodli jsme se my níže podepsaní pokusit se o nápravu těchto věcí cílenou spolkovou činností.


 

Naše smělé cíle jsou:

 

Věříme, že když se dá dohromady několik chytrých hlav, nemůže dojít k neúspěchu.


Ustavující schůze přípravného výboru

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

27. října 2021

03:11:13

Klubovna Veleorgánu

Kdo nevěří, ať tam běží.

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)