Domácí stránka > Veležupa > Aktuality > Aktualita číslo 8

Svoboda je poznaná nutnost

Prázdnota je odměna za ni


Na tebe členstvo naše, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, dědicem činím.

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, na hlavy naše uvedeného hříchy našimi, vláda věcí vašich k vám se zase navrátí, ó župy naše!

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

27. října 2021

01:19:49

Klubovna Veleorgánu

Kdo nevěří, ať tam běží.

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)